درباره ما

حک مد فروشگاه و تولیدی لباس های مردانه است که توسط حسنعلی کاظمی تاسیس شده است . همان طور هم که پیداست نام فروشگاه از حروف اولیه ی نام و نام خانوادگی حسن علی کاظمی گرفته شدهاست .

علی کاظمی از سال 64 به این حرفه (خیاطی )وارد میشود و به گفته ی خودش شاگردی بسیاری از کارخانه های بزرگ دوخت و دوز را کرده است .یکی از استادان معروف او می توان به استاد علی آقایی اشاره کرد که از نوابغ خیاطی ایران است و هم اکنون سفارشات مقامات دولت ایران را می پذیرد.

کاظمی در سال 1371 در فردوسی مغاز های را برای خود (مستقلا) گرفت که در آن تولیدی عمده انجام میشد . پس از آن مغازه ای برای تک فروشی در افسریه را خرید . او خود می گوید تولید خود را از تولید صرفا پیراهن به تولید شلوار، کاپشن ، و … گسترش داده است .
هم اکنون دارای کارگاه های خیاطی  و دو مغازه برای فروش عمده در بازار بزرگ فردوسی و بازار بزرگ تهران است .

هدف اصلی او تولید لباس ایرانی و استخدام جوانان ایرانی برای کار بوده است  و حساسیت شدیدی بر کیفیت محصولات خود بکار می برد .